„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja
  • Blok kompetencji zawodowych:

 

- warsztaty umiejętności miękkich, m.in. autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, kształtowanie postaw asertywności i negocjacji, erystyka, zarządzanie czasem;
- utworzenie IPZ;
- indywidualne doradztwo zawodowe;
- indywidualne doradztwo psychologiczne;
- warsztaty z grafiki komputerowej – przygotowanie do pracy w zawodzie grafika komputerowego;
- zajęcia z zasad konserwacji dźwigów;
- kursy zawodowe m.in. kosmetyczny, florystyczny, fryzjerski, masażu, gastronomiczny, prawa jazdy kat. B.

 

  • Blok sportowo –socjoterapeutyczny – piłka nożna, tenis stołowy, tenis ziemny, siatkówka, koszykówka, park linowy, ścianka wspinaczkowa, nordic walking, zajęcia na siłowni, na zakończenie projektu – kulig integracyjny.
  • Blok artystyczno – socjoterapeutyczny - warsztaty plastyczne: decoupage, biżuteria artystyczna, rzeźba, malarstwo, sutasz, filc; terapia tańcem; socjoterapia przez fotografie; muzykoterapia;
  • Znalezienie zatrudnienia dla 16 uczestników.