„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Zapytanie ofertowe 4AR2013 - doradca zawodowy

25.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 8R najkorzystniejszej oferty - instruktor zajęć plastycznych

11.03.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 9R najkorzystniejszej oferty - instruktor zajęć muzycznych

11.03.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 4R najkorzystniejszej oferty - doradca zawodowy

07.03.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

28.02.2013

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 1AR najkorzystniejszej oferty - sprzęt rehbilitacyjny

27.02.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 1AR najkorzystniejszej oferty - sprzęt rehabilitacyjny

27.02.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 1R najkorzystniejszej oferty - zakup komputerów

26.02.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 8R2013 - instruktor zajęć plastycznych

22.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 9R2013 - zajęcia muzyczne

22.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 4R2013 - doradca zawodowy

21.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 1R2013 - zakup komputerów

13.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Aktualna strona
pierwsza poprzednia 1-15 16-30 31-45 46-57 następna ostatnia