„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Harmonogram zajęć - wrzesień

01.09.2013

Harmonogram zajęć na miesiąc wrzesień:   1. Muzykoterapia (DOC) 2. Zajęcia plastyczne WS...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - sierpień

01.08.2013

Harmonogramy zajęć na miesiąc sierpień:   1. Zajęcia sportowe (DOC) 2. Warsztaty umiejętności...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - lipiec

01.07.2013

Harmonogramy zajęć na miesiąc lipiec:   1. Muzykoterapia (DOC) 2. Warsztaty plastyczne (DOC) 3....[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 15R najkorzystniejszej oferty - materiały plastyczne

27.06.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 15R2013

13.06.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - czerwiec

01.06.2013

Harmonogramy zajęć na miesiąc czerwiec:   1. Muzykoterpia (DOC) 2. Zajęcia plastyczne WS...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 14R2013 - sprzęt rehabilitacyjny

25.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 12R najkorzystniejszej oferty - przewóz osób

24.04.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 12R2013 - przewóz osób

10.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 8AR2013 najkorzystniejszej oferty - materiały plastyczne

09.04.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 8AR najkorzystniejszej oferty - instruktor zajęć plastycznych

09.04.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 9AR najkorzystniejszej oferty - instruktor zajęć muzycznych

09.04.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru 4AR najkorzystniejszej oferty - doradca zawodowy

09.04.2013

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 8AR2013 - zajęcia plastyczne

25.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe 9AR2013 - zajęcia muzyczne

25.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]