„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Harmonogramy zajęć - maj

02.05.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc maj:   1. Zajęcia na basenie (DOC) 2. Zajęcia sportowe (DOC) 3....[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/REINTEGRACJA

28.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/REINTEGRACJA Zapraszamy do złożenia oferty na organizacje i...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - kwiecień

01.04.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc kwiecień:   1. Zajęcia na basenie (DOC) 2. Zajęcia na hali...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - marzec

01.03.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc marzec:   1. Zajęcia na basenie (DOC) 2. Zajęcia na hali sportowej...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe - 2/R/2014 - zakup materiałów plastycznych

21.02.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności

04.02.2014

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - luty

01.02.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc luty:   1. Zajęcia na basenie (DOC) 2. Zajęcia na hali sportowej...[czytaj więcej]

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności

28.01.2014

PROTOKÓŁ Z WYBORU najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności...[czytaj więcej]

Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/R/2014

27.01.2014

Uprzejmie informuję, iż rozparzenie ofert do zapytania ofertowego nr 1/R/2014 dotyczącego...[czytaj więcej]

Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy

13.01.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - styczeń

02.01.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc styczeń:   1. Zajęcia na basenie (DOC) 2. Zajęcia na hali...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - grudzień

01.12.2013

Harmonogramy zajęć na miesiąc grudzień:   1. Zajęcia na basenie (DOC) 2. Zajęcia na hali...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - listopad

01.11.2013

Harmonogramy zajęć na miesiąc listopad:   1. Zajęcia plastyczne (DOC) 2. Terapia tańcem...[czytaj więcej]

Harmonogramy zajęć - październik

01.10.2013

Harmonogramy zajęć na miesiąc październik:   1. Zajęcia sportowe (DOC) 2. Muzykoterpaia...[czytaj więcej]

Lista osób zakwalifikowanych do ucziału w projekcie

06.09.2013

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i...[czytaj więcej]